Договір

Договір на фотозйомку весілля

 

Київ                                                                          Дата укладення договору: ______________20__ р

 

Фотограф Воробйова Дар'я Вячеславівна (photo-voda.com), іменована надалі Фотограф, з одного боку і Клієнт _________________________________________________, іменована (ий) в подальшому Клієнт з іншого боку, уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Фотограф на замовлення Клієнта, за плату, встановлену цим договором, здійснює фотозйомку весільного торжества, яке відбудеться «__» _________ 20__ року, на умовах і відповідно до цього Договору.

1.2. Фотозйомка здійснюється з _____ до _____ годин вищевказаної дати, при цьому її загальна тривалість становить _____ годин (и), з можливістю продовження фотозйомки в розмірі _____ гривень за годину, але не більше ніж на 2 години, якщо інше не було обумовлено заздалегідь.

 

2.         Права та обов'язки сторін

 

2.1.      Фотографа:

день, згідно, обраного пакета послуг.

2.1.2. Фотограф вибирає і обробляє не менше ____ фотографій.

2.1.3. В рамках даного Договору Фотограф (потрібне відзначити):

    проводить запис фото на файлообмінник (в форматі JPG)
    проводить запис цифрових фотографій на флеш носій (в форматі JPG)
    проводить друк фотографій ____ шт (в формат 10 * 15 см)
    проводить друк фотокниги розміру 20 * 15 см на 16 розворотів

2.1.4. Термін виконання послуги з обробки фотографій становить не більше ____ календарних днів з моменту проведення фотозйомки. Датою виконання послуги з обробки фотографій вважається день, коли Фотограф поінформував Клієнта про готовність обробки фото.

2.1.5. Фотограф гарантує забезпечити збереження оброблених і переданих фотографій протягом 6 місяців з дня зйомки.

2.1.6. Фотограф гарантує забезпечити технічну якість відзнятого матеріалу і цифрових фотографій, записаних на носій, не нижче фотографій з портфоліо Фотографа, розміщеного на сайті і демонструється при укладанні Договору, відповідно до уявлень фотографа про те, в якому стилі і з яким рівнем втручання/невтручання в події повинна бути проведена фотозйомка.

2.1.7 Фотограф не повинен робити складну ретуш зовнішнього вигляду Клієнта. Недоліки фігури, недоліки макіяжу, недоліки зачіски, недоліки одягу помітні в реальному житті та на більшості зображень, усуваються за додаткову плату у разі окремої домовленості.

2.1.8. Фотограф може провести додаткову обробку фотографій в разі об'єктивних претензій з боку Клієнта, викладених в письмовому вигляді по кожній фотографії не пізніше 7 днів після отримання фотографій. Фотограф повинен виконати зміни в термін не пізніше 45 днів з моменту отримання претензії.

 

2.2.      Клієнта:

2.2.1. Клієнт гарантує своєчасну оплату обраного ним пакета послуг.

2.2.2. Клієнт надає можливість Фотографу проводити фотографування, допомагає Фотографу долати можливі перешкоди, що виникли з боку родичів, гостей та інших учасників Весілля.

2.2.3. Клієнт забезпечує переміщення Фотографа під час знімального дня.

2.2.4. У разі скасування дати Весілля клієнтом менш, ніж за 30 днів, вся сума сплаченого Депозиту буде утримана Фотографом.

2.2.5. У разі змін часу початку проведення Весілля в рамках узгодженої дати, Клієнт зобов'язаний повідомити Фотографа про всі зміни, не менше ніж за 3 календарні дні. У разі якщо Фотограф не був поставлений до відома про всі зміни, відповідно до цього договору, Фотограф не несе відповідальності за невиконання або часткового невиконання умов даного договору.

 

3.         Вартість робіт і порядок розрахунків

3.1. Вартість пакета послуг становить: ________ гривень.

3.2. В день підписання даного Договору, Клієнт вносить початковий страхової Депозит. Депозит є страховим платежем Фотографу, внесеним Клієнтом. Розмір Депозиту становить 30% від повної вартості обраного пакета послуг. Внесений страховий Депозит є гарантією резервування Фотографом дати даного замовлення.

3.3. В день Весілля, Клієнт здійснює оплату решти придбаного пакета. Оплата послуг здійснюється в гривнях.

3.4. У разі порушення Клієнтом умов п. 3.3 цього Договору (відмова від повного розрахунку за надані послуги) Фотограф має право не передавати результати своєї роботи Клієнту до повного розрахунку з урахуванням штрафних санкцій за прострочення оплати.

3.5. Додаткові витрати (транспорт, харчування та ін.) компенсуються Клієнтом додатково або організовується власними силами і засобами.

 

4.         Право власності на фотографії

4.1. Використання фотографій Фотографом: для проведення маркетингових заходів, пов'язаних з просуванням власних послуг, фотограф володіє всіма авторськими і майновими правами на всі фотографії, відзняті в день весілля Клієнта, в тому числі правами на проведення додаткового друку фотографій, на використання фотографій в публікаціях власної реклами або демонстраційному портфоліо. Фотограф не має права продавати будь-кому, в тому числі передавати права третім особам на комерційне використання у пресі, всі фотографії, відзняті в день весілля Клієнта.

4.2. Використання фотографій Клієнтом: Клієнт набуває фотографії тільки для особистого використання і не має права використовувати їх в комерційних цілях.

4.3. Фотограф дає право Клієнту на відтворення фотографії тільки для особистого користування. У разі публікації фотографій Клієнта у пресі, Клієнт зобов'язаний вимагати у видання згадки в публікації імені Фотографа, який зробив цей знімок.

4.4. За бажанням Клієнта, він має право на викуп виняткових авторських прав на відзнятий матеріал, які закріплюються підписанням договору про передачу виняткових прав на фотографії. Вартість передачі авторських прав обмовляється додатковою угодою між сторонами і оплачується окремо.

 

5.         Форс-Мажор

5.1. У разі, якщо Фотограф знаходиться в стані, коли він не може виконати своїх зобов'язань за цим договором, то Фотограф має право замінити себе іншим фотографом. У разі виникнення даної заміни, Фотограф гарантує, що фотограф, який замінює його, буде компетентним професіоналом, і рівень фотозйомки не буде нижчою рівня фотозйомки основного Фотографа.

5.2. У разі виникнення непередбачених погодних чи інших умов, які спричинили за собою неможливість Фотографом виконати умови даного договору, фотозйомка переноситися на дату зручну обом сторонам, але не пізніше 2-х місяців з дати укладення договору.

5.3. У разі, коли всі фотоматеріали, відзняті в Весільний день, зіпсовані або загублені, Фотограф повертає всю суму сплачену Клієнтом.

5.4. У разі, якщо фотозйомка перервана з причин, не залежних від Фотографа (аварія, нещасний випадок, форс-мажор), передоплата поверненню не підлягає.

6.         Інші положення

6.1. У разі закінчення фотозйомки в нічний час (після 22:00 і до 06:00) Клієнт забезпечує Фотографу транспорт до місця проживання. У разі проходження фотозйомки за межами міста, забезпечує Фотографу транспорт в точку зйомки і до місця проживання, незалежно від часу доби.

6.3. Якщо зйомка триває понад 5 годин, Клієнт надає харчування Фотографу.

6.4. Даний договір підписаний у двох примірниках по одному у кожної зі сторін.

6.5. Будь-які зміни даного договору повинні бути зроблені тільки в письмовому вигляді і підписані обома сторонами.

6.6. Дата вважається заброньованої з моменту внесення страхового Депозиту (попередньої оплати).

6.7. Даний договір вступає в силу з моменту його підписання і дійсний до _______ 20__р.

 

7.         Дата і місце проведення весілля

7.1. Дата проведення весілля Клієнта - «__» _________ 20__р.

Місце проведення весілля Клієнта-_______________________________________________________________________________

 

8.      Підписи сторін:

Фотограф                                                                                         ______________/Воробйова Д.В. /

+38 (063) 759 14 66, 8voda8@gmail.com, photo-voda.com

 

Клієнт                                                                                              ______________/______________/

+38 (___) ___ __ __

 

 

Депозит у розмірі ___________ гривень внесений.

Залишок суми в розмірі ___________ гривень оплачується в день зйомки.